Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

INFO KURZ 2023

Informace pro frekventanty přípravných kurzů 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS PRAHA s.r.o.