Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Aktuálně není vypsaný kurz k přijímacímu řízení.

Jakmile bude nový kurz připraven, najdete zde potřebné informace.

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS PRAHA s.r.o.