Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

INFO KURZ 2022

Přihláška PŘÍPRAVNÝ KURZ

Uchazeči mají povinnost při příchodu na kurz předložit potvrzení, že byli testováni. Může jim jej vydat ZDŠ, kterou navštěvují.

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha        PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA