Poděkování

Jménem vedení školy, děkuji všem kteří se účastnili prezentace školy na Dni otevřených dveří dne 14.11.2019, zejména všem studentům a pedagogům na jednotlivých stanovištích , kde byly prezentovány ukázky výuky a zájmových kroužků. Děkuji taktéž ostatním pracovníkům školy, kteří zajišťovali servis k hladkému průběhu dne.  Mgr. Sekyrová

“ Všichni jste byli skvělí.Děti a rodiče Vaši činnost hodnotili velice pozitivně. DÍky..“