Školné

Změna školného pro příští školní rok 2020/2021                                                         je stanoveno základní školné denní studium –  23 000 Kč ___________________________________________

Školné pro šk. rok 2019-20

Informace k platbě školného
Platba na školní rok činí – denní studium –  21 000 Kč

– denní studium 19 000Kč
– dálkové studium 14 000 Kč

Možnosti rozložení platby:
– platba celé částky na školní rok – 19 000 (21 000) Kč/14 000 Kč
– platba pololetní – každé pololetí – 9 500 (10 500) Kč/7 000 Kč
– platba měsíční – každý měsíc – 1950 (2 100) Kč / 1 450 Kč (nutnost vyplnit formulář – Žádost o měsíční splátky)
Způsob platby:
– při první platbě (tedy při podpisu smlouvy) se částka platí na místě
– další platby se mohou posílat přes účet, či platit v kanceláři školy

číslo účtu 112 017 018/0300, variabilní symbol – číslo smlouvy

Ceník skript 2019-20