Bezpečně po silnicích 21. století

AKCE 24. 9. 2019  – Bezpečně po silnicích 21. století

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.