BRUSEL 03/2024

Několik studentů školy TRIVIS SŠV a VOŠ Praha se zúčastnilo vzdělávacího projektu EU, kdy žáci byli účastníci přednášek v parlamentu EU v Bruselu.

Na fotkách uvidíte i Leuven (česky Lovaň) město na řece Dijle ležící 25 km východně od Bruselu. Je to sídlo nejproslulejší belgické univerzity založené v r. 1425 s až 20 000 studentů.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA