Exkurze věznice Pankrác

Exkurze do vazební VĚZNICE PANKRÁC – 2.B

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.