Futsalová liga 8.11.2023

Družstvo chlapců, kteří se zúčastnili ve středu 8.11. I. kola
Středoškolské futsalové ligy s těmito výsledky:

TRIVIS – SOSLS                          0 : 2
TRIVIS – SPŠ zem. a Geo. gymn. Praha    3 : 1
TRIVIS – Střední Scioškola Žižkov       5 : 1

Naši chlapci postoupili z 2. místa se ziskem  6 bodů do druhého kola.

BLAHOPŘEJEME a děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Jiří Urbánek

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA                    ředitel školy TRIVIS Praha s.r.o.