HOP Arena 17. – 18.9. 2019 – “ Přes bariéry s policií“

“ Děkuji Vám za účast na této akci při které jste si někteří fyzicky sáhli na dno, ale vše bylo pro dobrou věc díky které se povedlo získat finanční prostředky pro Pavla, který má před sebou největší životní závod – znovu se postavit na vlastní nohy. “

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.