JURIS OLYMPIADE SCHOLAE TRIVIS 2019

Dne 26. 3. 2019 pořádala škola Trivis SŠSV a VOŠ PK a KŘ Praha s.r.o. v rámci povinně volitelných aktivit bezpečnostně právního oboru studia, soutěž JURIS OLYMPIADE SCHOLAE za účasti družstev z regionálních škol Trivis z Ústí nad Labem, Karlových varů, Třebechovic pod Orebem, Jihlavy, Vodňan, Prostějova a dvou družstev z Prahy. Všem účastníkům patří velký dík za skvělou reprezentaci svých škol a zájem o studium. Především pak vítězům v pořadí: 1. místo – 1. družstvo Praha, 2. místo – 2. družstvo Praha a 3. místo – Vodňany. Po nedávném vítězství ve střelbě na GRAND PRIX Jihlava, jsme i nyní v této soutěži všem ukázali kdo je ze škol Trivis nejlepší !!!

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.