MDŽ 3/2024

Vedení školy Trivis SŠV a VOŠ Praha uspořádalo malé posezení k MDŽ. Ředitel školy poděkoval ženám ve škole za jejich výborné pracovní úsilí jak ve škole, tak v druhé směně  ve vedení domácnosti. Škola si moc a moc váží práce žen v naší škole, za což každá žena byla obdarována květinou.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA          ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.