Návštěva našich studentů v Domově seniorů Kobylisy

Akce měla velký úspěch, studentům se formou přátelských rozhovorů podařilo zpříjemnit seniorům čas a zároveň se dozvědět se zajímavé informace z minulosti spojené s životy starší generace. Výsledkem celé akce je navázání dlouhodobé spolupráce naší školy s Domovem seniorů Kobylisy.
PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA           ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.