Odměněni žáků TRIVIS

Odměněni žáků za mimoškolní aktivity a reprezentaci školy Trivis SŠV a VOŠ Praha

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS PRAHA s.r.o.