Poděkování táborových pracovníků Krasnice, z. s.

Škola Trivis Praha obdržela poděkování od táborových pracovníků za poskytnuté věcné dary, které byly dětem předány v rámci ocenění  za mimořádné výkony  a chováni fair play na letním táboře Krasnice.

Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.