přednáška – Trest smrti, ano či ne?

V pátek 6. října 2023 se studenti naší školy zúčastnili přednášky pod názvem Trest smrti, ano či ne? v budově MUP Strašnice při příležitosti Světového dne proti trestu smrti.

Přednášela JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D., Ing. Břetislav Tureček a Ing. Martina Varkočková, Ph.D.

Vzdělávací akce naplnila očekávání. Byla vedena v příjemném prostředí na odborné úrovni. Studenti projevovali velký zájem o toto téma.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.