Šablony

 

Šablony I TRIVIS Praha

Název výzvy: ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

Číslo výzvy: 02_22_003

Název projektu: Šablony I TRIVIS Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003807

Termín realizace: 1.9.2022 – 30.6.2025

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel Trivis –SŠV  a VOŠ Praha, s.r.o