Školící a výcvikové středisko ZZS HL.M.PRAHA

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.