Školní výlet 2.B

Skupinová fotka ze školní výletu na konci školního roku 2023/24 třídy 2.B s třídní Mgr. Ivanou Mádlovou

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA     ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.