SOTT Trivis Praha 2019

Prezentace SOTT Trivis Praha na „Branném závodě Jihlava 2019“ , který se uskutečnil dne 20.9.2019. Děkuji všem , kteří tam se ctí prezentovali školu.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.