Soutěž ve střelbě – Jihlava 26.3.2024

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA             ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.