Soutěž z anglického jazyka ve škole Trivis SŠV a VOŠ Praha

       

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.