Spolupráce – Memorandum mezi Trivis Praha a Krajským ředitelstvím Policie Středočeského kraje

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.