Spolupráce – Memorandum mezi Trivis Praha a Krajským ředitelstvím Policie Středočeského kraje