Srdíčkové dny 05/2023

SRDÍČKOVÉ DNY

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.