Třída 1.A – TRIVIS

Sounáležitost vyučujících a žáků na škole Trivis SŠV A VOŠ PK a KŘ Praha, s.r.o.,

Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.