Vánoční bench press challenge

Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme!

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA    ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.