Info – Internetový kiosek

Vážení studenti, žáci

Od 3. ledna 2022 je k dispozici internetový kiosek, který můžete kdykoli o přestávkách využívat.

Internet-kiosek-pro-studenty

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.