Info ISIC

Od 1.6.2022 dochází k navýšení cen průkazů ISIC. Vystavení nového průkazu bude stát 350Kč a prodloužení 250Kč. Apelujeme tedy na všechny studenti, kteří doposud průkaz nemají, aby si ho včas zařídili za výhodnější cenu. Průkaz je nezbytný ke vstupu do budovy školy.

O průkazy a revalidační známky ISIC se na naší škole stará paní Barbora Kozová, DiS.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel Trivis –SŠV  a VOŠ Praha, s.r.o.