Pochod zdatnosti TRIVIS

P R O P O Z I C E závodu

Pochod-2024-přihláška  přihlásit se lze pouze do 17.4.2024!! 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA         ředitel školy TRIVIS Praha, s.ro.