Podmínky vstupu cizích osob – Trivis

PODMÍNKY VSTUPU CIZÍCH OSOB DO BUDOVY ŠKOLY

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.