Digitalizujeme školu 2023

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – 2023

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
– k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

DIGI 2023

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA        ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.