Upozornění – pravidla distanční výuky Trivis Praha

Vážení rodiče, vážení studenti,

vláda ČR svým usnesením č. 201 ze dne 12.3.2020 o přijetí krizového opatření zakázala s účinností ode dne 13. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami.

V důsledku tohoto opatření přešla škola Trivis Praha na individuální distanční výuku.

Komunikace v individuální distanční výuce na TRIVIS PRAHA je realizována prostřednictví těchto on-line kanálů:

 1. systém Bakaláři (je třeba zohlednit omezenou kapacitu systému)

Přes systém Bakaláři je realizováno:

 1. zadávání domácích úkolů, svázaných s příslušnou vyučovací hodinou, a to textovou formou bez přiložených materiálů
 2. prostřednictvím modulu probíhá textová komunikace mezi vyučujícími a studenty – je textovou formou bez příloh
 3. komunikují navzájem třídní vyučující – dostávají kopie zadaných domácích úkolů
 4. zapisují vyučující klasifikaci
 5. pomocí modulu NÁSTĚNKA jsou informováni studenti i učitelé o aktuálních změnách či úpravách v individuální distanční výuce

 

 1. systém MS OFFICE365 on-line (přihlášení: jméno.příjmení@net.trivis.cz, heslo jako v učebně IT, TA nebo v kmenových učebnách)

Přes systém OFFICE365 je realizováno:

 1. v TEAMS realizace skupinové on-line práce
 2. zasílání studijních materiálů (scany, odkazy, e-knihy apod.)
 3. video výuka a individuální video konzultace
 4. chaty se studenty a mezi studenty navzájem
 5. v OUTLOOK komunikace prostřednictvím mailů – zasílání mailů s přílohami (vypracovanými domácími úkoly apod.)
 6. v ONEDRIVE ukládání souborů a sdílení souborů
 7. online testování vědomostí studentů prostřednictvím modulu FORMS

 

 1. systém MOODLE
  1. online testování pomocí časově omezených testů – student dostane výzvu ke splnění testu mailem

 

 1. systém školního mailu (jméno@trivis.cz)
  1. pouze textové maily s vyučujícími bez příloh – tento systém slouží jako záložní – vždy nejdříve použijte mail v systému OFFICE365

 

PRAVIDLA PRO PRÁCI SE SYSTÉMY INDIVIDUÁLNÍ DISTANČNÍ VÝUKY

 1. respektujte jednotlivé typy nastavené komunikace
 2. neposílejte zbytečné soubory a přílohy
 3. snažte se posílat co nejmenší přílohy (zip, rar apod)
 4. snažte se soubory co nejvíce sdílet a ne 30x posílat ten stejný soubor
 5. využívejte internetové online knihovny a další online zdroje
 6. nezahlcujte chaty, maily a další kanály zbytečnostmi
 7. nešiřte v Office365 hoaxy, zbytečná videa, obrázky apod.
 8. neukládejte do komunikace ani na OneDrive zbytečné soukromé soubory
 9. nevytvářejte zbytečné soukromé chaty nebo video konference
 10. nezahlcujte Internet – nebuďte stále on-line (Internet potřebují i složky IZS)
 11. nevytvářejte soukromé skupiny, třídy nebo teamy
 12. respektujte zadání od vyučujícího a jím nastavené kanály pro komunikaci

(každý vyučující má právo nastavit komunikaci s vámi individuálně)

 1. chovejte se i v on-line komunikaci k sobě tak, abyste se nemuseli stydět a následně omlouvat
 2. pomáhejte si navzájem – vysvětlujte si postupy, přístupy, přihlášení, používání jednotlivých kanálů komunikace
 3. snažte se dodržovat úřední hodiny vyučujících, jsou od PO-PA 9-15hod.
 4. v případě potřeby se obracejte nejdřív na vyučující a až poté na správce systému
 5. porušení těchto pravidel bude postihováno stejně jako porušení školního řádu
 6. pokud nejde spustit cokoliv z MS Office 365, smažte nejprve v NASTAVENÍ internetového prohlížeče údaje o prohlížení tzn. soubory cookie, jiná data webů, obrázky a soubory v mezipaměti. Následně počítač restartujte a přihlašte se znovu. Pravděpodobně máte internetový prohlížeč zahlcen daty z her a surfování. Pokud používáte systém MAC – nepoužívejte prohlížeč SAFARI ale CHROME. Stejný postup platí i pro systém Bakaláři.
 7.  každá odevzdaná práce musí být pojmenována podle tohoto klíče: „trida_prijmeni_zkratka predmetu_datum“ např.:“2C_HOSEK_PRAVO_30032020″. Práce, které nemají jméno podle tohoto systému nebudou přijaty. Nelze neustále dohledávat, kdo je autorem práce.
 8. Student je povinen se při přihlášení do jakéhokoliv on-line testu podepsat jménem, příjmením a třídou – tzn. řádně se identifikovat např. „JAN NOVÁK 3C“. Pokud se student podepíše zkratkou nebo jiným způsoben nebo neuvede třídu, je to stejné jako by se nepodepsal vůbec a test tedy nesplnil. Bude klasifikován jako při nesplnění testu.

(hesla do Bakalářů, MOODLE a OFFICE365)

Správce serveru a IT – Josef Hornych, it@trivis.cz

(nastavení a správa školního serveru)

 

Ředitel SŠV s VOŠ Trivis Praha

Mgr. et Bc. Dalecký Jan