Přijímací řízení dálkového nástavbového studia

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

obor – Bezpečnostní služby 68-42-L/51 – základní informace

dálkového nástavbového studia

Podmínky pro přijetí

 •  žadatelé budou zařazeni mezi uchazeče na základě řádně vyplněné přihlášky –  přihlášky přijímáme do 1. března 2019
 • spolu s přihláškou je nutno dodat ověřený výuční list z min. 3letého výučního oboru, a dále také kopii vysvědčení z 3. ročníku; v případě, že uchazeč v době podání přihlášky neměl ukončený výuční obor, předloží výuční list škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem;
 • na přihlášce je nutné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti,
 • absolvování přijímacího řízení, které se skládá z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, výsledků dosažených v 1. pololetí třetího ročníku studia střední odborné školy a ústního pohovoru.
 • Term.-2019-2020
 • Prihlaska-dalkove-2019-2020
 • GDPR-1
 • GDPR-2
 • dotaznik-pro-studenty
 • zadost-2019-2020
 • INFORMACE – DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
 • VÝSLEDKY PŘ 2019-2020-DÁLKA