Aktuální informace pro uchazeče

Pozvánka

Mgr. et Bc. Jan Dalecký

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.