Author Archives: Praha

  • Informace pro uchazeče
  • Aktuální informace pro maturanty
  • INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ NA PRAXI
  • Informace Adaptační kurz 1. ročníku
  • Aktuální informace pro uchazeče
  • „Přes bariéry s PČR“ – 2021
  • Konzultace od 19.4.2021
  • Program celého přípravného kurzu ČJL
  • Aktuální informace k přípravnému kurzu
  • Info ISIC