INFO pro uchazeče k přílohám k přihlášce

Vážení uchazeči,

často voláte a ptáte se, jak máte doložit povinnou přílohu „doklad o splnění
povinné školní docházky“ .

Tato příloha je povinná, ale vy máte ze zákona právo ji doložit dodatečně, tzn. vysvědčení o ukončení 9.třídy donesete nejpozději v pondělí 2.září 2024 při nástupu do 1. ročníku.

Přihláška ke studiu se vám v systému DiPSy odešle i bez tohoto přiloženého dokladu. Potvrzením o tom, že navštěvujete 9.ročník základní školy pro nás v tuto chvíli bude řádně vyplněné a základní školou potvrzené Hodnocení na vysvědčeních

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA
ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.