Školní časopis Maják

MAJAK červen 2022

MAJÁK  duben 2022

MAJÁK_ únor 2022_str. 1 a 2.

MAJÁK_ únor 2022_str. 3 a 4.

MAJÁK_ únor 2022_str. 5 a 6.

MAJÁK_ únor 2022_str._str. 7 a 8.

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA           ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.