Rodičovské schůzky 2023/2024

Rodičovské schůzky:

11. září 2023 od 16:30 hod (pro zákonné zástupce žáků 1. ročníků)

20. listopadu 2023

22. dubna     2024

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha
PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA