změna zvonění od 25.3.2024

Vážení vyučující, vážení studenti,

od pondělí 25.3.2024 dojde ke změně časů zvonění na přestávku/vyučovací hodinu.

Tabulku s časy níže v příloze:

zvonění od 25.3.2024

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA   ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.