Adaptační kurz pro 1. roč. 2024/25

Vážení studenti, vážení rodiče,

níže přihláška a další dokumenty k adaptačnímu kurzu pro budoucí 1. ročníky školního roku 2024/25

Přihláška Adaptační kurz 2024_2025

Posudek-o-zdravotní-způsobilosti-dítěte_na-2-roky

bezinfekcnost

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA      ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.