Informace pro zákonné zástupce přijatých uchazečů:

Dobrý den, v návaznosti na výsledky přijímacího řízení zveřejňujeme informace pro zákonné zástupce přijatých uchazečů, ve kterých naleznete veškeré instrukce k uzavření smluvního vztahu, respektive podepsání smlouvy o vzdělávání.

V příloze této zprávy naleznete všechny potřebné dokumenty, včetně pozvánky s termíny, ve kterých se můžete dostavit k podpisu smlouvy.

Všechny přílohy si prostudujte,  vytiskněte a ty, kde je to vyznačeno, podepište jak vy, tak  vaše dcera/syn.  Odevzdáte je při podpisu smlouvy a budou založeny ve spise žáka (uchazeče).

Proti podpisu smlouvy budete vyzváni k úhradě školného, poplatku za adaptační kurz a sloučeného poplatku za učebnice AJ, ISIC karty (musíme vám vystavit novou, i když máte kartu platnou ze základní školy – nahráváme na ni kód pro vstup do budovy) a za imatrikulační ples. Jednotlivé částky jsou vypsány v pozvánce (viz příloha).

Je nutné, aby se k podpisu smlouvy dostavil i uchazeč osobně – bude taktéž podepisovat smlouvu (ze závažných důvodů může být uchazeč omluven a smlouvu podepíše dodatečně při nástupu do školy v září – přítomnost zákonného zástupce, který je uveden na přihlášce v Dipsy, je ale nezbytná).

Pokud jste do systému Dipsy při nahrávání přihlášky nevložili některý z povinných dokumentů (kromě potvrzení o ukončení základní školy), tj. Zdravotní potvrzení nebo Hodnocení prospěchu, přineste tento dokument s sebou v listinné podobě, založíme ho do spisu uchazeče.

V případě dotazů nás kontaktujte na emailové adrese :   praha@trivis.cz

příloha

Gratulujeme  k úspěšnému složení přijímací zkoušky a budeme se na vás těšit.
S pozdravem

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA
ředitel  Trivis – SŠV  a VOŠ Praha, s.r.o.

Vyřizuje: Miričová M.
sekretariát denního studia
Trivis  – SŠV  a VOŠ Praha, s.r.o.