Doučování z matematiky

Všem studentům naší školy,

od 22. ledna 2024 nabízíme zdarma doučování matematiky a to vždy 8. vyučovací hodinu v učebně kriminalistiky:

PONDĚLÍ s panem Houskou (houska@trivis.cz)

 

STŘEDA  s paní Mgr. Schmidtovou (schmidtova@trivis.cz)

 

V případě zájmu kontaktujte jednotlivé učitele.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA     ředitel školy TRIVIS Praha s.r.o.