UNIVERZITA VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI V LODŽI

Univerzita vnitřní bezpečnosti v Lodži

informační a konzultační centrum v Praze – WBSW

kontakt +420 775 885 550, Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8

Je univerzita, jejíž didaktická oblast je široce chápána jako problematika bezpečnosti člověka, která je chápana jako jedna ze základních potřeb každého z nás.

Na základě této hodnoty se rozvíjí poslání naší univerzity, které je založeno na podpoře veřejné bezpečnosti a bezpečnosti lidí také v psychologické, sociologické a právní oblasti.

Hlavní směry jsou:

  • Vnitřní bezpečnost I. a II. stupně
  • Psychologie
  • Právo
  • Kriminalistika I. a II. stupně

WSBW v Lodži poskytuje vysoce odborné znalosti a praktické dovednosti. Univerzita připravuje studenty na práci v uniformovaných službách nebo správních jednotkách, dále v psychologických a právních službách, které mají v oblosti bezpečnosti své nezastupitelné místo. Díky vzdělávání založenému na vysoce odborných znalostech a praxi vyučujících, mají absolventi univerzity takové odborné kompetence, které zvyšují jejich atraktivitu na trhu práce.

Více informací najdete v sekci https://wsbw.cz/

Veškerá didaktická činnost probíhá On-line. 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS PRAHA s.r.o.