Info pro studenty TRIVIS

„Od 24.1.2022 je škola během dne uzamčena. Opustit školu je možné pouze o velké přestávce, tedy v čase od 11:35 do 12:05.
Platí pro denní i dálkové studium.“

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.