Covid – 19

Pro všechny zákonné zástupce platí zákaz vstupu do školní budovy. Do školy mohou vstupovat pouze na základě předchozího objednání nebo k vyřízení nutných úředních záležitostí a musí se prokázat, očkováním, nebo potvrzením, že prodělal Covid 19 – lhůta 180 dnů, nebo negativním testem. Stejně platí pro ostatní návštěvy školy – pouze po předchozí domluvě a v nezbytných případech. Kdo nebude splňovat tyto kritéria nebude vpuštěn do prostoru školy Trivis SŠV a VOŠ Praha z důvodu hygienických opatření MŠMT. Příchozí se budou v budově školy pohybovat výhradně s ochranou úst a nosu.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.