Vánoční sbírka pro Ondru

Ve čtvrtek 16.12.2021 předali žáci naší školy (Klára Ambrožová, David Tužil a Jakub Šára) dárek zakoupený z peněz vybraných při vánoční sbírce. Pro malého Ondru, který chodí do speciální Mateřské školky při z.ú. Nautis pro děti s poruchou autistického spektra, převzala vytoužené policejní auto paní ředitelka Mgr. Dita Derková. Děkujeme paní ředitelce za vřelé přijetí a krátký rozhovor, který nám alespoň částečně odkryl úskalí práce s malými dětmi s poruchou autistického spektra.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.