Adaptační kurz 1. ročníků 2. 9.- 4. 9. 2019 Benecko

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.