Adaptační kurz 1. ročníku 2018 – Stráž pod Ralskem

Ve dnech 27. až 30. srpna 2018 se 130 žáků 1. ročníku zúčastnilo adaptačního kurzu v zařízení Akademie Vězeňské služby České republiky ve Stráži pod Ralskem a to pod odborným dohledem našich tělocvikářů p. Mgr. Urbánka, Mgr. Gažúra. V péči našich úžasných třídních učitelek pí. Mgr. Flachselové, Mgr. Brabcové, Mgr. Benešové, Ing. Greplové a Mgr. Jüngerové. A za doprovodu pí. Mgr. Garové. Odborný výcvik pomáhali zajistit naši žáci z kroužku SOTT a na zdravotní stav dohlíželi naši záchranáři z kroužku Trivis Emergency.

Všichni, až na drobné oděrky a únavu z náročného programu, si užili krásné počasí i zdařilý kurz a pobyt v krásné přírodě.

Všem účastníkům, proto patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a organizátorům  za poctivou náročnou práci.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.