Celostátní soutěž v poskytování první pomoci 10.10.2023

V úterý 10. října 2023 vybraní studenti naší školy soutěžili v Celostátní soutěži v poskytování první pomoci na SZŠ 5.května.

Tomáš Semerák získal zvláštní ocenění jako nejlepší VELITEL!

Děkujeme všem žákům, kteří naší školu reprezentovali!

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.