Celostátní soutěž v první pomoci

V celostátní soutěži první pomoci se naše družstvo umístilo na úžasném 3. místě!

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA          ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.