Celostátní soutěž v první pomoci

Pátý ročník celostátní soutěže v první pomoci

2. místo ze 14 zúčastněných družstev

Gratulujeme!

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.