Celostátní soutěž zdravotníků

Celostátní soutěž v poskytování první pomoci na SZŠ 5. května

Děkujeme za skvělou reprezentaci na soutěži našim zdravotníkům:  Viktor Jirků, Tomáš Semerák a Patrik Šobr